Presentació  
Pla de Barris  
Documents  
Mapa  
Accions a desenvolupar  
Concurs de fotos  
Contacte  
BASES CONCURS FOTOS PLA DE BARRIS

1. El concurs hi pot participar tothom que ho desitgi.

2. Les fotos es poden presentar a 3 categories:

a. La foto més crítica
b. La foto més original
c. La foto més divertida

3. Les fotos han de fer referència a l’àmbit del pla de barris. Podeu consultar la delimitació de l’àmbit a la web del pla de barris de Centelles.

4. Cada concursant només pot participar amb una foto per categoria.

5. Premis. Les fotos guanyadores obtindran un diploma i seran reproduïdes en les publicacions que es realitzin per difondre el pla de barris. A les publicacions s’especificarà l’autor/a de la foto.

6. Les fotos seleccionades i el nom de l’autor/a es podran consultar a la pàgina web www.centelles.cat

7. Les persones que participin en el concurs estan acceptant que l’ajuntament faci la difusió que consideri necessària de les imatges. Tot i així, sempre que sigui possible, s’especificarà l’autor/a de l’imatge.

8. Les fotos s’han d’enviar a l’adreça pladebarrisdecentelles@gmail.com amb una resolució de 300dpi i en format jpg. En el mail s’hi ha de fer constar les següents dades:

a. Títol de la fotografia
b. Categoria a la que es participa
c. Nom i cognoms
d. Adreça i població
e. Correu electrònic
f. Telèfon mòbil i telèfon fixa

9. Terminis. Les obres es poden presentar fins el 12 de setembre de 2010.

10. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la fotografia i al desenvolupament del pla de barris.

11. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

12. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.