Presentació  
Pla de Barris  
Documents  
Mapa  
Accions a desenvolupar  
Concurs de fotos  
Contacte  
QUÈ ÉS EL PLA DE BARRIS?
El Pla de Barris es una subvenció que concedeix la Generalitat de Catalunya, als municipis de menys de 10.000 habitants, que presenten projectes per rehabilitar aquells espais del municipi que necessiten una intervenció integral. La Generalitat hi aporta el 75% del cost total i el municipi el 25% restant.

QUINES ACTUACIONS ES REALITZARAN?
En aquest dossier s'expliquen les 45 actuacions que es desenvoluparan i que queden englobades en els 8 camps següents:
1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
2. Rehabilitació d'elements col·lectius dels edificis
3. Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
7. Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri
8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

QUINA DURADA TINDRAN LES ACTUACIONS?
La subvenció es va concedir el 23 de juliol de 2009 i el conveni entre l'Ajuntament de Centelles i la Generalitat de Catalunya es va signar el 12 de febrer de 2010 al Mas Cerdà de Centelles amb el conseller Joaquim Nadal i l'alcalde Miquel Arisa. A l'estiu de 2010 es realitzaran les primeres actuacions i les accions s'aniran executant fins a l'any 2015.

QUINA REPERCUSSIÓ TINDRÀ PEL MUNICIPI?
Sense cap mena de dubte, el desenvolupament d'aquest projecte, serà una millora molt important pel municipi ja que serà la remodelació definitiva del centre. Fins al moment hem ampliat les places d'aparcament del centre i ara continuarem augmentant les places d'aparcament al centre per facilitar l'accés als comerços del municipi, als serveis existents i, als que s'aniran creant, a l'entorn del nucli antic. En definitiva, el desenvolupament d'aquestes accions, ha de millorar la mobilitat, l'accessibilitat, la sostenibilitat, la participació i els espais públics.

QUINA SERÀ LA INVERSIÓ TOTAL?
El projecte suposarà una inversió directa de 5.000.000 d'euros, dels quals 3.750.000 € els aportarà la Generalitat i 1.250.000 € els aportarà l'Ajuntament.