Ajuntament de Centelles

Recomanacions d’autoprotecció de Salut


Entre els mesos de maig i setembre el Departament de Territori i Sostenibilitat pot emetre avisos de prevenció o de superació del llindar d’informació per ozó troposfèric que afectin al nostre municipi.

Consulteu els avisos per nivells elevats d'Ozó aquí

Si es dona aquesta situació:

- Cal que la població sensible redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. La població especialment sensible és qualsevol persona (infants i adults) amb problemes de cor o de pulmons.

- Es recomana als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del municipi, que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure durant el període de superació del llindar d’informació d’ozó.

En cas de superació del llindar d’alerta, s’avisaria directament a la població i als esmentats centres.

 

 

 

Data actualització: 19/07/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094