Ajuntament de Centelles

BENESTAR-FAMÍLIA

Josep Paré Aregall

Regidor: Josep Paré Aregall
E-mail: centelles@diba.cat

Tel. 938 810 375 Fax 938 812 094

Horari de visites: Concertar hora
 

Treballadores socials: Eva Rovira Soler i Mercè Moorey Sangenís
Treballadores familiars: Montse Bigas i Lluïsa Serrallonga Miralpeix
Educadora social: Judit Illamola Vila
Horari de visites: Concertar hora

Línies bàsiques d'actuació

Els Serveis socials són un dret, un pilar bàsic de la qualitat del benestar social. Des de l'Ajuntament volem estar més a prop de les persones i coordinar el màxim l'efectivitat dels serveis. Tenim per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc o d'exclusió, mitjançant una activitat professional.
L'objectiu principal és millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Funcions:
- Detecció i prevenció de situacions/necessitats de risc social.
- Informació, orientació i assessorament.
- Aplicació d'un tractament de suport a persones, famílies o grups.
- Propostes de derivació a serveis socials d'atenció especialitzada.
- Gestió del Servei d'atenció domiciliària i altres que es derivin per via reglamentària.
- Elaboració, gestió, seguiment i avaluació de determinats programes i prestacions.
- Treball social comunitari.

Serveis i equipaments que gestiona

 • Atenció directa a les persones i/o famílies:

  Es valoren les necessitats socials de les persones i/o famílies amb les quals es treballa conjuntament per unes millores integrals a partir d'una coordinació amb els diferents serveis que intervenen (ensenyament, salut, drogodependències, salut mental).

- Servei d'atenció domiciliària: és l'atenció que es dóna a la llar de la persona amb manca d'autonomia personal, que requereix d'atencions personals, de suport social, de pautes educatives...

- El servei es complementa amb les telealarmes per a aquelles persones grans que viuen soles i presenten situacions de necessitat social.

 

 • Atenció a la família - infància - joventut:

  - S'ha elaborat un protocol d'infància en risc per detectar i prevenir situacions socials precàries.

  - Està previst revisar el protocol d'absentisme escolar en coordinació amb els centres d'ensenyament del municipi i l'Equip d'assessorament psicopedagògic (EAP).

  - Programa Arrel: programa conjunt d'Ensenyament i Benestar social adreçat a adolescents (15-16 anys) amb dificultats d'aprenentatge i/o de comportament que per les seves característiques tenen dificultats a obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

  - Prevenció drogodependències: informació i sensibilització sobre el consum de substàncies tòxiques; dirigida a infants i a adolescents de 12 a 18 anys, a pares d'aquests infants i adolescents i als professionals que treballen directa o indirectament amb aquesta població


PLA DE PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE DROGUES (171 KB)

 • Drogues  PDFGuia per pares i mares en el consum de drogues EDUCAR SOBRE DROGUES, EDUCAR PER A LA VIDA (1,3 MB)

   

  - Casal d'estiu: espai socioeducatiu, per als nens de 3 a 12 anys, durant el mes de juliol.

  - Taller d'estiu: espai socioeducatiu, per als adolescents de 12 a 16 anys, durant el mes de juliol.

  - Escola de pares: espai d'informació i de formació estable a pares que tenen fills de 0-18 anys, escolaritzats a Centelles, que vulguin tractar temes del seu interès sobre l'educació i la criança dels menors.
  Es porta a terme conjuntament amb la Regidoria d'Educació i amb les quatre AMPA de les escoles del municipi.

  - Espai de Joc: espai socioeducatiu adreçat a adolescents de 12 a 16 anys, totes les tardes de dilluns a divendres de 17h a 20h

  - Projecte Avet: suport en el projecte de Caritas basat en el reforç escolar a alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

 •  

  • Atenció a la gent gran:

   - Tallers de memòria: activitat preventiva adreçada a la gent gran de Centelles.

   - Gimnàstica setmanal durant tot el curs. Lloc residència Sant Gabriel.

   - Animació d'activitats al Casal d'avis Francesc Macià, conjuntament amb l'Associació de la Gent Gran.

   - Residència Sant Gabriel: servei adreçat a les persones grans que requereixen d'un acolliment residencial de caràcter temporal o permanent. Poden tenir un grau d'autonomia personal suficient o bé una manca d'autonomia personal. En aquest últim cas la persona pot demanar als serveis socials de referència una sol·licitud de residència per a places en conveni amb ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials). « Serveis i Equipaments / Residència Sant Gabriel »

   - Centre de dia: Servei que s’ofereix de dilluns a divendres de 8 del matí a 20h del vespre per a persones grans que visquin soles a casa amb cert grau de dependència o que visquin amb algun familiar que no pugui fer-se’n càrrec durant el dia per problemes laborals, socials o familiars.

  Estudi  PDF
  Estudi de les situacions de dependència de la gent gran al municipi de Centelles ESTUDI EN FORMAT PDF (13,7 MB)
   

   

  • Atenció a la immigració
   - S'està realitzant un protocol d'acollida a les persones i/o famílies que arriben a Centelles provinents d'un país de fora d'Espanya, sempre que requereixin de suport social.

   

   

  Data actualització: 24/11/2015

  Destaquem

  © Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094