Ajuntament de Centelles

COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I IGUALTAT

Cristina Ciudad

Regidora: Cristina Ciudad Fernández
E-mail: ciudadfc@diba.cat

Tel.: 938 810 375 Fax: 938 812 094

Horari de visites: Concertar hora

Tècnic: David Camps Fontarnau
E-mail: campsfd@diba.cat

 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Treballadores socials: Eva Rovira Soler i Mercè Moorey Sangenís
Treballadores familiars: Montse Bigas i Lluïsa Serrallonga Miralpeix
Educadora social: Judit Illamola Vila
Horari de visites: Concertar hora

Línies bàsiques d'actuació

- Participar en projectes internacionals de cooperació.
- Potenciar el Consell de cooperació i solidaritat.
- Fomentar la participació de les persones nouvingudes, procedents d’altres països, en el Consell de cooperació i solidaritat.
- Ampliar progressivament la partida del pressupost municipal destinada a cooperació amb l’objectiu del 0,7%
- Organitzar campanyes d’informació i de sensibilització dels principals problemes del món actual.
- Sensibilitzar les persones en la defensa dels drets humans i la lluita per la pau i la solidaritat.
- El municipi de Centelles està agermenat amb el poble de Caparan (Senegal) i es realitzen diferents activitats: activitats de sensibilització, campanyes de recollida de material, viatges, etc.

Consell de cooperació municipal

- Presideix el Consell: Responsable de l'area d'atenció a la persona
- Regidoria de cooperació de Centelles
- Caritas Centelles
- AMPA Escola Ildefons Cerdà
- AMPA Escola Sagrats Cors
- Associació de la Gent Gran
- Mans Unides
- El Col·lectiu
- Grup de suport al Sàhara Occidental
- Creu Roja
- 1 representant del partits polítics amb representació a l'Ajuntament

Documentació

CooperacióPDFCooperació al desenvolupament" Centelles, un poble solidari (658 KB)CooperacióPDFDossier Ulls del món

PDFCol·laboració de l'Ajuntament de Centelles
 

 


Termini presentació 29 de setembre
(Registre de l’Ajuntament de Centelles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Cultura de Pau i la Noviolència a Centelles

 

 

 

 

IGUALTAT

L'Ajuntament de Centelles està treballant en la progressiva implementació de polítiques orientades a fomentar i avançar en la igualtat entre homes i dones , traduint-se això en accions destinades a aquest fi, i emmarcades dintre les diferents àrees municipals.
El Pla d'Igualtat de Centelles és el marc de referència de les polítiques d'igualtat de gènere i té com objectiu situar-se en un nivell estratègic combinant les accions específiques adreçades a les dones amb la incorporació de la perspectiva de gènere en els diferents àmbits municipals . Aquesta transversalitat de gènere suposa un canvi en les diferents polítiques municipals adreçades a la ciutadania que busquen la presencia igual de les dones i els homes.

Objectius

- Promoure la salut integral de les dones /Eradicar la violència masclista i promoure la no violència.
- Fomentar la coeducació (educació no sexista ).
- Promoure la igualtat de gènere a partir de la participació de la dona en la comunitat.

Activitats

- Actes de commemoració del dia de la dona treballadora 8 de març
- Actes dia de Sant Jordi Activitats grup de dones Centelles
- Actes per la lluita contra la violència de gènere 25 de novembre

Enllaços d'interès

Telèfon contra la violència masclista 900 900 120

 

Data actualització: 06/06/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094