Ajuntament de Centelles

SERVEIS I EQUIPAMENTS - EDUCACIÓ I CULTURA


Centres escolars « Regidoria Educació »

Escola Pública Idelfons Cerdà, escola de dalt Tel. 938 810 804
Escola Pública Idelfons Cerdà, escola de baix Tel. 938 811 132 
Escola Pública Xoriguer Tel. 938 813 245
Escola Sagrats Cors Tel. 938 810 261
Institut Pere Barnils Tel. 938 812 752
Escola Bressol Niu d'Infants Tel. 938 811 184
Escola Bressol el Petit Pi Tel. 938 811 949
Escola d'Adults Tel. 938 813 880

 

Casa de Cultura

C/ Jesús, 25 Tel. 938 812 323

El Pipa « Joventut »

Espai Jove « Joventut »

Tel. 938 811 212
http://espaijovecentelles.blogspot.com

Tallers d'art

http://tallersdartcentelles.blogspot.com

Sales de reunions

Entitats « Entitats »

Formació d'adults

Alcalde ArisaSom Punt TIC
L'Ajuntament de Centelles té un Punt TIC que està situat a l'Escola de Persones Adultes de Centelles i forma part de la Xarxa Punt TIC de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és una xarxa única, integrada per diferents centres, espais i punts que tenen en comú la posada a disposició de la ciutadania que els envolta d'un equipament i del personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu entorn. Són centres de referència territorial pel que fa a la societat del coneixement i són espais integradors que potencien la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.

Alcalde ArisaCentre col·laborador ACTIC
Som centre col·laborador ACTIC i, per tant, qualsevol persona pot examinar-se a l'Escola de Persones Adultes de Centelles per a la realització de les proves de nivell per l'obtenció del certificat acreditatiu ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació).

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics.

Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic o mitjà i properament avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Som Centre de suport de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)
Qualsevol persona pot demanar informació a l'Escola de Persones Adultes de Centelles per cursar el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) de forma presencial al mateix centre, o a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya.

En cas de voler-ho cursar a distància, es pot demanar informació, rebre orientació, trobar-se amb els tutors o tutores, i fins i tot fer les proves presencials per l'avaluació a la mateixa Escola de Persones Adultes de Centelles.

Per més informació i inscripcions www.osonaformacio.org

EPA Centelles
Jesús, 25
Tel. 938 813 880
epacentelles@osonaformacio.org
Els Hostalets de Balenyà
C/ Pau Casals, 3 (Ateneu)
Tel. 938 820 659
lateneu@osonaformacio.org
Tona
Nou, 1 2n
Tel. 938 87 0 761
aulaoberta@osonaformacio.org

Escola de Música « Regidoria Educació »

C/ Anselm Clavé, 9 08540 Centelles
Tel. 938 810 632
E-mail: escomusc@yahoo.es

Informació: dilluns i dimarts de 18 a 21 h
Pre-inscripcions: 1ª setmana de maig
Matriculació: 1ª setmana de setembre

Escola legalitzada i autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A la nostra escola poden venir els nens i nenes a partir dels 5 anys.
Classes per adults

Els nivells musicals que s'imparteixen són:
- Iniciació
- Grau elemental
- Grau mitjà
tant de llenguatge musical (classes col·lectives) com d'Instruments (classes individuals).

El Programa d'Ensenyament és l'establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat per tal que els alumnes que ho desitgin puguin accedir a les Proves d'Accés convocades per la Generalitat de Catalunya.

Els instruments que es poden estudiar són: piano, violí, violoncel, contrabaix, guitarra, acordió, saxofon, clarinet, flauta travessera, guitarra eléctrica, baix i bateria.

Tallers d'Instrument per provar diferents instruments i escollir el que més agradi.

Música de Cambra
Combos de Música Moderna
Orquestra Infantil
Orquestra Juvenil
Orquestra d'Acordion

Biblioteca municipal La Cooperativa « Regidoria Cultura »

C/ St. Joan, 25 08540 Centelles Tel. 938 810 334
E-mail:
b.centelles.lc@diba.cat
http://bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari d'hivern: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.00 h; dimecres, divendres i dissabte, matins de 10 a 13.30 h
Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.00 h; dimecres matí de 10 a 13.30 h (del 15 de juny al 15 de setembre)
Responsable: Marta Pujol Llagostera

  • Servei de préstec i consulta de llibres, revistes, premsa diària i audiovisuals.
  • Accés gratuït a Internet.
  • Servei de préstec interbibliotecari.
  • Base de dades d'articles de premsa, locals i comarcals.
  • Connexió WI-FI a Internet.

Activitats a la sala polivalent:
Tertúlia literària, hora del conte, xerrades, exposicions, representacions, tallers.

Arxiu Municipal « Regidoria Cultura »

Edifici de l'Ajuntament
C/ Nou, 19 08540 CENTELLES
Tel. 938 810 375 Fax 938 812 094


Responsable: Maria Dolors Bernal Creus
[bernalcm@diba.cat]
Horari: de dilluns a divendres, d’11 a 14 h
i els dilluns de 16 a 18.30 h (amb cita prèvia).

L’Arxiu Municipal de Centelles és el servei municipal especialitzat en:

- Organitzar el sistema de gestió documental: identificar, classificar, ordenar, descriure, arxivar, custodiar i conservar la documentació generada per l’activitat de l’Ajuntament.
- Contribuir al funcionament de l’Ajuntament cercant i posant a disposició els documents necessaris per la gestió dels assumptes diaris.
- Protegir i difondre el patrimoni documental municipal.
- Garantir el dret a la informació dels ciutadans.
- Facilitar la investigació a estudiants, investigadors i públic en general.  

Serveis que ofereix

- Consulta: la documentació de l’arxiu municipal es posa a disposició d’estudiants, investigadors i ciutadans amb la presentació prèvia de la sol·licitud i tenint en compte les limitacions establertes per la legislació.

- Reproducció: es poden obtenir reproduccions de la documentació consultada amb la presentació prèvia de la sol·licitud i tenint en compte les limitacions establertes per la legislació i per les característiques i l’estat de conservació dels documents.

- Assessorament: els usuaris rebran l’assessorament del responsable de l’arxiu amb l’objectiu d’orientar la consulta i facilitar la recerca.

- Ingrés: es dóna la possibilitat d’ingressar fons documentals de persones, famílies, entitats, associacions, empreses, comerços... amb l’objectiu de contribuir a conservar i difondre el patrimoni documental local.

 

Reglament

Consultar Reglament

Fons documentals

Consultar Quadre de fons

Quadre de classificació de fons de l'Ajuntament de Centelles

Consultar Quadre de classificació

Calendari de conservació i accés

Consultar Calendari de conservació i accés

Registre d'eliminació de documents

Consultar Registre d'eliminació de documents

Mapa de patrimoni cultural

Teatre Casal Francesc Macià « Regidoria Cultura »

C/ Anselm Clavé, 9 08540 Centelles
Tel. 938 812 608
Responsable: Xavier Serra Mas
Persones de contacte: David Camps i Mari Barahona
Telèfon: 938 810 375 (Ajuntament)
Serveis: Sala de teatre, sala de conferències, Associació de la Gent Gran, Casal dels Avis.

 

 

Data actualització: 30/11/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094