Ajuntament de Centelles

SERVEIS I EQUIPAMENTS - NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Consorci Normalització Lingüística

Consorci per a la Normalització Lingüística
Oficina de Català
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Tel. 938 811 004
Horari d'atenció al públic: dimarts i dijous de 9 a 14 h


Pàgina web: http://cpnl.cat/xarxa/cnlosona
Recursos lingüistics en línea: http://www.cpnl.cat/recursos

BOCINS DE LLENGUA


1- Ús abusiu del verb realitzar

2- Ús incorrecte de les locucions a nivell i a nivell de

3- Adjuntar, annexar i acompanyar

4- Casc urbà

5- Complert/complet

6- Complimentar

7- Contemplar

8- Degut

9- Mateix/Mateixa

10- En base a

11 - En data / Amb data

12 - Doncs

13 - En quant a

14 - Infraestructura

15 - Medi / mitjà / mig

16 - Llista / llistat

17 - Precisem

18 - Si s'escau / si escau

19 - Vistiplau / Vist i plau

20 - En el seu defecte / si no n'hi ha / quan no se'n tingui / si no hi és

21 - Majúscules i minúscules

22 - Abreviatures

23 - El plural de sigles

24 - El plural de símbols

25 - Vam o vàrem

26 - Fix o fixe, text o texte?

27 - Hi ha o hi han

28 - Senyalar o assenyalar?

29 - Rentable o rendible?

30 - Recolzar o donar suport?

31 - Corregir o corretgir?

32 - Tal com

33 - Emoticones

34 - Corresponent i respectiu

35 - Per què / per a què / perquè

36 - Advertència o advertiment

37 - Arran de / Arrel

38 - L'ús del guionet

39 - Colindant?

40 - Mida i mesura

41 - Mediambiental

42 - Ni enganxines ni pegatines: adhesius

43 - Trametre i transmetre

44 - Pla, plànol, planell i plano

45 - Errades freqüents en la llengua oral

46 - Errades freqüents en la llengua oral (i 2)

47 - Paulatinament?

48 - Carrers

49 - Més carrers i decimals

50 - Senyora o senyoreta?

51 - En i Na

52 - Bimensual / bimestral

53 - Parts del llibre

54 - Fer més voltes que el 29

55 - Apòstrof 1 i 11

56 - Tràfic i trànsit

57 - Etcètera o tres punts?

58 - Tanmateix no és també

59 - Malalts i malalties

60 - Promig i mitjana

61 - Com cada any pel setembre

62 - Solventar

63 - Apòstrof

64 - El punt volat

65 - Gimcana

66 - Empowerment

67 - Pishing

68 - La pluja i el serrellet

69 - Ara ve Nadal

70 - Ara ve Nadal

 

Data actualització: 07/07/2015

 

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094