Ajuntament de Centelles

SERVEIS I EQUIPAMENTS - PROMOCIÓ ECONÒMICA

C/ Nou, 11 Baixos 08540 Centelles
Tel. 938 811 257 Fax 938 812 094
E-mail: cntl.ope@diba.cat
Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres: matí de 9 a 14 h
dilluns tarda de 16.30 a 19 h
El Servei de Promoció Econòmica té com objectiu afavorir el desenvolupament econòmic i social del municipi de Centelles oferint una borsa de treball municipal, un servei d’atenció a les empreses, informació i orientació per a l’emprenedor, organització de fires i esdeveniments de suport al comerç, difusió turística i atenció al consumidor.

El servei compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.El Servei dóna cobertura a les següents àrees:

 • TREBALL


  L’objectiu de l’àrea és oferir orientació laboral i afavorir la intermediació laboral a través de la borsa de treball amb la finalitat de donar cobertura a:

1. Persones majors de 16 anys que busquen una feina o una millora de la seva ocupació, oferint:
- Informació i orientació dels recursos per a buscar feina existents a la zona (premsa, SCC, OTG, Serveis Locals d’Ocupació, etc).
- Assessorament sobre tècniques de recerca de feina (com preparar un currículum, entrevistes de feina, potenciar la capacitat de l’usuari per buscar feina, etc).

2. Les empreses del territori que busquen personal per a un lloc de treball determinat.
Aquesta tasca es porta a terme amb col·laboració de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona, oferint la possibilitat d’accedir a les ofertes de feina de la xarxa de borses de treball municipal de la província de Barcelona.

Xarxa Local d'Ocupació Club de feina

 

 • EMPRESA
  Aquesta àrea té una doble finalitat:

1. Ajudar en la creació i posada en marxa del propi negoci, en què informa i assessora de manera personalitzada en:
- Assessorament en l’estudi de viabilitat del projecte empresarial
- Assessorament en els passos que s’han de fer per crear l’empresa
- Informació d’accés a préstecs amb condicions avantatjoses
- Informació i suport en la tramitació d’ajudes
- Assessorament en aspectes legals i fiscals
- Informació en les diferents formes jurídiques

El Servei de Promoció Econòmica forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, per ajudar en la creació d’empreses.   Catalunya d'Emprèn

* Xarxa regulada per l’Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, línia A del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i línia B del programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada. Amb el suport de Catalunya Emprèn, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 
Catalunya d'Emprèn


2. Consolidació de l’activitat empresarial: s’ofereix a l’empresari un punt d’assessorament i d’informació empresarial en temes de:
- Ajuts i subvencions
- Legislació i normativa
- Tràmits administratius
- Línies de finançament
- Sòl industrial, naus i locals
- Cursos per empresaris i treballadors
- Assessorament TIC

Carta de serveis a les empreses

3. Reempresa

Reempresa s’esforça per consolidar un nou model d’emprenedoria que embarqui empreses, empresaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió de l’èxit empresarial de Catalunya per mitjà de la transmissió d’empreses.
Posar l’enllaç i el logotip de Reempresa que també està el cantó esquerra de la web de Centelles.

 

 

4. Convenis
- Microcrèdits La Caixa:
facilitar l’accés al finançament dirigit a persones emprenedores, autònoms i petites i mitjanes empreses per dur a terme nous negocis.
- Secot: associació que agrupa a professionals de tots els sectors de l’economia i de totes les àrees de gestió per tal de fomentar l’activitat empresarial i la de nous emprenedors al llarg de tots els processos de seguiment i creació d’empreses.

 • ANÀLISI SOCIO-ECONÒMIC

  Té com a objectiu la planificació de la intervenció en el territori, elaborant propostes de planificació estratègica i realitzant treballs d'anàlisi socioeconòmic. D'aquesta manera, es realitza un recull d'informació per a elaborar una base de dades sobre l'entorn socioeconòmic, així com la diagnosi anual de la situació del territori.
  www.creaccio.cat/territori/observatori-socioeconomic

 • DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
  Per treballar en el desenvolupament de polítiques que fomentin l'ocupació i el desenvolupament local es realitzen diferents projectes comunitaris que es desenvolupen de forma coordinada amb altres serveis. Dins aquests projectes, podem destacar els projectes per joves, per dones i/o per persones immigrants. Aquests projectes tan poden ser formatius com de desenvolupament personal. En definitiva, tots els projectes busquen aportar valor al territori ja sigui a través dels recursos humans o d'altres.

Data actualització: 27/09/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094