Ajuntament de Centelles

E-NOTUM

Notificacions electròniques

Servei que permet realitzar notificacions, als ciutadans/empreses, d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a la contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El servei garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

L'e-NOTUM permet al ciutadà:
- Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
- Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
- Rebutjar una notificació abans d'obrir-la
- Veure la llista de notificacions dispositades i l'organisme emissor.
- Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.).

Per rebre notificacions electròniques cal facilitar el consentiment i una adreça de correu electrònic a través de la qual podrà accedir a les seves notificacions.

Es pot accedir amb certificat digital o contrasenya d’un sol ús.

Per més informació sobre les notificacions electròniques:  http://web.aoc.cat/suport/enotum-ciutadania

Qui ho pot sol·licitar?
Ciutadans i empreses

 

 

 

 

 

Data actualització: 09/11/2016

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094