Ajuntament de Centelles

CAMPANYES INSTITUCIONALS. Primer semestre de 2016

Campanyes institucionals. Primer semestre de 2016

Durant el 1r semestre de 2016, l’Ajuntament de Centelles ha destinat 31.016,12 euros a campanyes de publicitat institucional, desglossades de la següent manera:

CONCEPTE IMPORT   DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Publicació d'anuncis oficials 9.431,78 €   General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 1.036,62 €   Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 5.012,43 €   Promoció econòmica CSV
CULTURA:    
- Premsa 6.878,37 €   Premsa CSV
- Cultura 8.656,92 €   Cultura CSV
TOTAL 31.016,12 €    

 


 

 

 

Data actualització: 24/10/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094