Ajuntament de Centelles

CAMPANYES INSTITUCIONALS. Segon semestre de 2016

Campanyes institucionals. Segon semestre de 2016

Durant el 2n semestre de 2016, l’Ajuntament de Centelles ha destinat 50.848,11 euros a campanyes de publicitat institucional, desglossades de la següent manera:

CONCEPTE IMPORT   DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Publicació d'anuncis oficials 16.692,57 €   General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 3.998,67 €   Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 10.380,39 €   Promoció econòmica CSV
CULTURA:    
- Premsa 5.586,88 €   Premsa CSV
- Cultura 14.189,60 €   Cultura CSV
TOTAL 50.848,11 €    


 

 

 

Data actualització: 24/10/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094