Ajuntament de Centelles

CAMPANYES INSTITUCIONALS. Primer semestre de 2017

Campanyes institucionals. Primer semestre de 2017

De gener a juny de 2017, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 43.582,08 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:

CONCEPTE IMPORT   DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Pubicació d'anuncis oficials 5.774,24 €   General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 5.693,44 €   Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 5.632,21 €   Promoció econòmica CSV
CULTURA:    
- Premsa 11.415,29 €   Premsa CSV
- Cultura 15.066,90 €   Cultura CSV
TOTAL 43.582,08 €    


 

 

 

Data actualització: 24/10/2017

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094