Ajuntament de Centelles

INVENTARI CENTELLES

El patrimoni municipal és el conjunt de béns, drets i accions que pertanyen a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Centelles té un Inventari general que inclou els béns, drets i obligacions de de l’ens i els afectes al patrimoni històrico-artístic. En la mateixa línia, la Residència Sant Gabriel té un inventari que inclou els béns, drets i obligacions de l’ens local.

es poden consultar a continuació:

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094