Imprimir Ajuda'ns a millorar Cartes de serveis

La carta de serveis és el document en el qual l’Ajuntament informa sobre els serveis que ofereix, els compromisos de qualitat en la prestació i en la relació amb les persones usuàries i els mecanismes que aquestes tenen per fer-li arribar les seves queixes o suggeriments.


A la carta de serveis hi podeu trobar informació sobre:
• La descripció dels serveis que presta l’Ajuntament i la forma de prestar-los
• Les persones destinatàries d’aquests serveis
• Les prestacions de cada àrea, servei o regidoria
• La informació sobre la forma de participació de les persones usuàries
• Adreces, telèfons i horari de la regidoria o servei
• Els drets i deures de la ciutadania que fa ús del servei
• Els compromisos de qualitat que assumeix l’Ajuntament per a proporcionar un millor servei


Les cartes de serveis s’avaluaran, es revisaran i s’actualitzaran anualment, mitjançant les valoracions que tindran en compte les opinions presentades per la ciutadania.

Darrera actualització: 22 de febrer de 2024

Més informació