Imprimir Ajuda'ns a millorar Consultar codi de conducta dels alts càrrecs

L'objectiu principal de l'aprovació d'un codi de conducta és establir els principis ètics i de bon govern que han de servir com a guia per l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals, així com les normes de conducta que se'n deriven. El document es basa en compromisos generals relacionats amb els conflictes d'interessos i de relació amb la ciutadania.
Amb aquesta voluntat l'ajuntament de Centelles ha aprovat el seu codi de conducta en sessió plenària ordinària el 24 de març de 2021.

» Consultar codi de conducta dels alts càrrecs

Darrera actualització: 24 de març de 2021