Fira tofona estiu
Botiga al carrer
Piscina estiu
Exposició Jordi Llacer
Agenda Biblioteca
Teatre Terra baixa
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis plurifamiliars

20/09/2021

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis plurifamiliars

L’Ajuntament de Centelles vol promoure el manteniment dels nombrosos edificis plurifamiliars del municipi per tal de garantir habitatges de qualitat, i pretén subvencionar projectes per rehabilitar aquells espais que necessiten una intervenció integra en edificis plurifamiliars. 

S’han convocat una concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per als projectes vinculats als camps següents:

- Rehabilitació d’elements comuns d’edificis plurifamiliars.

- Instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars de quatre o més plantes.

- Millora d’instal·lacions comunes d’aigua en edificis plurifamiliars de més de quatre plantes.

- Realització estudis tècnics de millora d’eficiència energètica de l’edifici comunitari.

Les sol·licituds i documentació necessària s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament. El termini finalitzarà en el moment que s’esgoti la partida pressupostària destinada al procediment de subvenció o, en cas contrari, el 31 d’octubre de 2021.

Per a ser beneficiari de la subvenció caldrà acreditar la condició de propietari i una antiguitat igual o superior de l’immoble de 28 anys. La concessió de la subvenció representarà com a màxim el 25% del pressupost de l’actuació. 

Més informació:

» Anunci BOP