Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’aprovació de l’ordenança reguladora del servei públic de vehicles elèctrics i híbrids endollables del municipi de Centelles

08/03/2023

Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’aprovació de l’ordenança reguladora del servei públic de vehicles elèctrics i híbrids endollables del municipi de Centelles

De conformitat amb el previst a l’art. 133.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’aprovació de l’ordenança reguladora del servei públic de vehicles elèctrics i híbrids endollables del municipi de Centelles, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta futura norma per tal de concretar:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la seva publicació en el portal web municipal, mitjançant la presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’art.16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.