Festa Major
Sardnes
Piscina estiu
Exposició Premi Centelles
Teatre Terra baixa
C El musical
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Concurs d’Instagram Carnaval 2021

04/02/2021

Concurs d’Instagram Carnaval 2021

Disfressa’t des de casa!!

Celebrem el Carnaval d’una manera diferent i amb premi!

Del 5 al 7 de febrer de 2021 us convidem a participar en el concurs fotogràfic de disfresses del Carnaval de Centelles 2021.

Participar en el concurs de fotografia de carnaval és molt senzill:
1. Segueix a @ajuntamentcentelles
2. Menciona a @ajuntamentcentelles
3. Fes servir l’etiqueta #CarnavalCentelles2021
4. Comparteix la teva foto o fotos com a publicació o a stories. Si el teu perfil és privat, fes captura de pantalla i envia-la per DM (Direct Message) d’Instagram.

Si compliu aquests 4 requisits estareu participant en el concurs!

BASES DEL CONCURS

1. OBJECTE
L’objecte del concurs és seleccionar les fotografies que representin millor l’esperit de disbauxa i festa propi de la festa de carnaval tenint en compte la situació de pandèmia actual que estem vivint.

2. TERMINI
El concurs s’iniciarà el divendres 5 de febrer a les 9h i finalitzarà el 7 de febrer a les 23.59h. No s’admetran a concurs fotografies publicades fora d’aquestes dates. 

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:
• Fer-se un fotografia disfressat dins de casa, individual o en grups de màxim 6 persones que formin part de la mateixa bombolla de convivència o bombolla ampliada.
• Penjar la fotografia o fotografies al Instagram amb l’etiqueta #CarnavalCentelles2021 entre els dies 5, 6 i 7 de febrer de 2021.
• Seguir i mencionar el perfil de l’Ajuntament de Centelles (@ajuntamentcentelles) a la fotografia.
• En cas que el perfil sigui privat, caldrà enviar una captura de pantalla per DM (Direct Message) d’Instagram.

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES
Les persones participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat, que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
• Només entraran a concurs les fotografies de persones que siguin seguidors de l’Ajuntament de Centelles a Instagram (@ajuntamentcentelles).
• Les fotografies han de contenir l’etiqueta #CarnavalCentelles2021.
• Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com desitgi sempre que aquestes compleixin les característiques exigides per la temàtica i portin l’etiqueta indicada.
• Les fotografies penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres d’Instagram, en color o en blanc i negre.
• Les fotografies presentades han de complir en tot moment les mesures vigents de la situació de pandèmia de la COVID-19.

L’Ajuntament de Centelles es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

5. PREMIS
Es lliuraran 3 premis segons les valoracions fetes pel jurat:
• 1r premi: 100€
• 2n premi: 75€
• 3r premi: 50€

*En vals per menjar en un bar o restaurant de Centelles a escollir.

Els premis no són transferibles a altres persones ni intercanviables pel seu valor monetari.

6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Pot participar en el concurs qualsevol persona física a partir de 14 anys. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares/mares o tutors legals.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Centelles del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Ajuntament de Centelles.

L’enviament d’una imatge no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

7. SELECCIÓ DE LES PROPOSTES GUANYADORES
Les propostes guanyadores seran seleccionades per un jurat escollit que valorarà la disfressa i la posada en escena en la publicació (fotografia).

El jurat emetrà públicament el seu veredicte la setmana del 8 al 14 de febrer de 2021. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret de modificar la seva decisió si el guanyador/a no contacta amb l’Ajuntament abans del 28 de febrer de 2021. En aquest cas es seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més vots.

JURAT: El jurat estarà compost per dos membres de la comissió de Carnaval, dos professionals de l’àmbit de la comunicació i/o la imatge i una persona representant de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Centelles. 

8. COMUNICACIÓ DE RESULTATS
L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram (@ajuntamentcentelles) deixant un comentari a les fotografies guanyadores per notificar-los la qualificació. La organització pot contactar amb els guanyadors/es a través d’altres vies si disposa d’aquestes i si ho considera oportú. La comunicació social i vàlida del premi, però, serà via menció a la imatge d’Instagram guanyadora.

Un cop notificats els premis a les persones guanyadores, aquestes hauran de facilitar les seves dades personals i de contacte a l’Ajuntament de Centelles per tal que els hi siguin lliurats els premis.

Si passats 15 dies després de la publicació els guanyadors no han reclamat el seus premis, aquests es declararan deserts i l’organització quedarà eximida de tota responsabilitat.

L’acceptació dels premis per part dels guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar el seu nom i imatge amb finalitat publicitària i en material promocional, sempre en relació directa amb la present campanya.

La fotografia i nom del guanyador/a serà publicat a les xarxes socials i canals de comunicació de l’Ajuntament de Centelles (pàgina web, Instagram, Facebook, Twitter i Telegram).

9. SANCIONS O EXCLUSIONS
L’organització es reserva el dret a desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.

L’organització es reserva el dret a anul·lar qualsevol participació o participant si té sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

L’organització es reserva el dret a rebutjar o excloure del concurs qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les bases de participació o que contradigui les normes o finalitat del concurs.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Vist que els autors/res publicaran les fotografies a la xarxa Instagram, cal tenir en compte que l’esmentada xarxa es reserva el dret de forma il·limitada de tots els recursos que els usuaris publiquin a la xarxa. Per tant cal publicar fotografies i continguts de forma responsable. L’Ajuntament de Centelles no es responsabilitza de l’ús que puguin fer terceres persones de les fotos publicades.

Els participants autoritzen amb la seva participació a l’Ajuntament de Centelles a la reproducció, ús, distribució i comunicació pública del seu nom, cognom i fotografies participants mitjançant qualsevol mitjà present o futur (inclosos però no limitats a Internet, material digital o suport paper, etc.) així com la cessió dels drets d’imatge de les fotografies presentades a concurs per poder ser utilitzades per a accions de promoció de la marca així com difondre-les al seu web i a les xarxes socials per a la divulgació del concurs.

L’Ajuntament de Centelles queda exclòs de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis, que es pugui produir tot i les mesures de seguretat adoptades, degut a la utilització indeguda dels serveis i continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de forma exclusiva, per la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació vinculada al concurs.

Informem que les dades dels participants no seran incorporades a cap fitxer. 

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes aquestes bases, de la normativa d’ús de la plataforma d’Instagram i el dictamen del jurat, així com l'autorització per divulgar públicament totes les fotografies que participin en els canals de comunicació de l'Ajuntament de Centelles.