Imprimir Ajuda'ns a millorar Imatge corporativa

El símbol identificador de l'Ajuntament està format per l'escut heràldic del municipi acompanyat d'una llegenda amb el nom de la institució.

A continuació trobareu l'escut de l'Ajuntament en les seves dues versions (color i blanc/negre) i en el format gràfic PDF vectorial.

• En cap cas es poden modificar, ni de forma ni de color.

• El seu ús requerirà de l'autorització prèvia de la persona responsable del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Centelles.

Per a qualsevol dubte d’ús o aplicació, contacteu amb el departament de Comunicació de l’Ajuntament.Logo principal

Logo alternatiu

Guia de construcció

Darrera actualització: 26 de juny de 2023

Més informació

Responsable de comunicació

Relacionat