Municipi cuidador
Piscina estiu
Activitats extraescolars
Exposició Ombres
Agenda Biblioteca
Pujada Puigsagordi
Teatre solidari
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

BAN MUNICIPAL - Alerta per sequera

27/07/2022

BAN MUNICIPAL - Alerta per sequera

Benvolguts/des veïns i veïnes,

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’onada de calor, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

  • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de 20h a 8h.
  • El reg dels jardins particulars es minimitzarà el màxim possible i amb un màxim de dos dies a la setmana.
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia
  • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals
  • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
    • El re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Centelles, 27 de juliol de 2022

Josep Paré Aregall
Alcalde