Presentació  
Pla de Barris  
Documents  
Mapa  
Accions a desenvolupar  
Concurs de fotos  
Contacte  

En els últims anys, a Centelles hem apostat d'una forma clara i decidida per arranjar el centre del municipi i augmentar la qualitat de vida dels centellencs i centellenques generant ocupació, serveis de qualitat i millorant la mobilitat. Ara, després d’haver-nos concedit la Generalitat de Catalunya el Pla de Barris, amb el Projecte d'Intervenció Integral, volem continuar millorant la connexió del nucli antic amb la resta del municipi i augmentar l'activitat econòmica i social tot consolidant les polítiques socials que fomentin la cohesió i les relacions intergeneracionals. També ens hem d'adaptar a les oportunitats que ens dóna el segle XXI, on l'espai públic i les noves tecnologies passen a tenir molta importància a l'hora de millorar la comunicació, al mateix temps que els reptes de la formació contínua passen a ser una necessitat constant. En aquest projecte es potencia el treball transversal, els programes comunitaris i es busca consolidar el nucli antic del municipi com un espai de relacions socials i econòmiques que posa en valor els diferents elements que hi ha.

Volem recuperar els elements del passat medieval, industrial i del medi natural que han caracteritzat la nostra identitat com a municipi, per ubicar-hi serveis que beneficiïn a tota la població. En aquest sentit volem recuperar i potenciar un dels edificis més emblemàtics del municipi, el Palau dels Comtes, que és una demanda històrica de la població. Cal rehabilitar aquest espai, a través de la inversió privada i pública, per consolidar la plaça Major com a punt de trobada i d'accés al centre comercial i als principals serveis administratius de la vila. També cal rehabilitar els edificis plurifamiliars que es troben en mal estat o que presenten dificultats d'accessibilitat per millorar l'atractivitat del barri i la qualitat de vida dels seus habitants. Les zones verdes del nucli antic, actualment insuficients, es veuran ampliades si s'aconsegueix desenvolupar la reurbanització del torrent de la Cira i així dotar la vila d'una zona de lleure i de passeig amable. Aquesta intervenció anirà acompanyada de diverses actuacions urbanístiques per millorar la connectivitat del barri amb la resta del municipi.

Per altra banda s'han de dur a terme actuacions que contribueixin a millorar la cohesió social i el nivell de vida dels habitants del nucli antic i, per extensió, de tots els habitants de Centelles. En aquesta línia s'incorporen al Projecte d'Intervenció Integral diverses actuacions encaminades a facilitar la mobilitat de la gent gran, a promoure les relacions entre les diferents generacions que conviuen al nucli antic i a dinamitzar el teixit comercial, entre d'altres.

Moltes han estat fins ara les intervencions que, de mica en mica, han anat donant forma a Centelles. Ara només ens cal reblar el clau i acabar d'arranjar el nucli antic per a viure i conviure d'acord amb les necessitats i les exigències de convivència que ens hem marcat per aquest segle XXI.

 

Data actualització: 31/01/2013