Imprimir Ajuda'ns a millorar Notificacions electròniques

Descripció

Servei que permet realitzar notificacions, als ciutadans/empreses, d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a la contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.


Accés E-Notum

El servei garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.Servei que permet realitzar notificacions, als ciutadans/empreses, d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a la contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El servei garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.


L'e-NOTUM permet al ciutadà:
• Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
• Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
• Rebutjar una notificació abans d'obrir-la.
• Veure la llista de notificacions dispositades i l'organisme emissor.
• Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.).

Per rebre notificacions electròniques cal facilitar el consentiment i una adreça de correu electrònic a través de la qual podrà accedir a les seves notificacions.

Es pot accedir amb certificat digital o contrasenya d’un sol ús.

» Més informació sobre les notificacions electròniques


Qui el pot demanar

Ciutadans i empreses

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Ajuntament de Centelles

També et pot interessar