Imprimir Ajuda'ns a millorar Comissions
Descripció

Les comissions informatives són òrgans d’estudi, informe o consulta que tracten els assumptes que s’han de sotmetre al ple i que els correspongui per raó de la matèria.

Calendari de convocatòries

Les comissions informatives es reuneixen la setmana que es fa el Ple.

COMISSIÓ INFO AOT (Àrea d’ordenació del territori)

COMISSIÓ INFO AAP (Àrea d’atenció a la persona)

COMISSIÓ INFO AGSG (Àrea de Gestió i Serveis generals)

COMISSIÓ INFO DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

COMISSIÓ INFO DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ I CULTURA

COMISSIÓ INFO DE MOBILITAT I MEDI AMBIENT

COMISSIÓ INFO DE DE PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

COMISSIÓ DE PORTAVEUS

COMISSIÓ SOBRE EL PALAU DELS COMTES

COMISSIÓ DE LA XARXA C-17

Darrera actualització: 12 de gener de 2021

Més informació