Fira de la tofona
Marius Serra
Cinema
Portada pessebre
Centelles Famílies
Concert Nadal Orquestra oberta de Centelles
Mostra artistes
Agenda Biblioteca
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Subvencions a esportistes individuals d’elit, residents a Centelles

14/10/2022

Subvencions a esportistes individuals d’elit, residents a Centelles

La convocatòria es destina a donar suport econòmic a la participació dels i les esportistes individuals residents a Centelles, considerats/ades d’elit a títol personal, que hagin participat en competicions oficials d’àmbit nacional i internacional, durant el període establert a la convocatòria corresponent.

L’import màxim que es destinarà a aquesta convocatòria serà de 9.000€, la partida pressupostària per finançar la despesa anirà a càrrec de la partida 342 480 02, Subvencions esportistes d’elit.

El termini per presentar les sol·licituds és de, 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOP, és a dir, fins el 27 d’octubre de 2022.

» Més informació del tràmit