Exposició romànic
Escenari secret
Campanya emergència
Cinema
Caminada popular
RunahART
Premi Centelles
Agenda Biblioteca
Teatre solidari
Mercat del Trasto
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

La Casa Pujol i els jardins passaran a ser zona d’equipaments públics

27/07/2023

La Casa Pujol i els jardins passaran a ser zona d’equipaments públics

El ple del 26 de juliol va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació de l’àmbit de la Casa Pujol (MP39) que preveu que la Casa Pujol sigui equipament, es pugui annexar al teatre i els jardins puguin ser zona verda en superfície, amb possibilitat de fer aparcament a sota. Respecte als pisos del carrer de l’Hospital s’estableix el dret de vol perquè puguin preveure passeres que contribueixin a millorar l’accessibilitat d’aquests edificis i puguin generar una remodelació de la façana.

L’aprovació inicial es va fer en el ple del passat 22 de març. En el període d’exposició pública no hi ha hagut al·legacions i havent rebut l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s’ha pogut fer aquesta aprovació provisional perquè pugui seguir el seu curs. El tràmit està en fase d’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central.

Aquesta modificació reordena urbanísticament l’àmbit de la casa Pujol que passa d’estar qualificats de Zona de Verd Privat Protegit a estar qualificats completament de sistemes públics amb la possibilitat d’equipaments, zones verdes i aparcament soterrat. La documentació ha estat elaborada per l’arquitecte i urbanista Jeroen Van Mieghem.

Les imatges que acompanyen la notícia són de com quedarà el planejament amb aquesta urbanització i del projecte que es podrà encarregar en base a habilitar aquests espais. Són imatges de futur una vegada estigui consolidada la modificació.