Imprimir Ajuda'ns a millorar Castells Preseguer, Antoni
Antoni Castells Preseguer

Castells Preseguer, Antoni

Data de naixement: 20 de maig de 1962

E-mail: castellspa@centelles.cat

Partit polític: PSC-CP

Càrrecs i funcions

• 2n Tinent d'alcalde

• Regidor de Seguretat

• Regidor d'ADF

• Regidor de Mobilitat

• Regidor d'Obres

• Regidor de Governació

• Regidor de Sant Pau

• Regidor de Sanitat

• Regidor de benestar animal

• President Electradistribució, SLU

• President Electracomercial, SLU

• President Electrageneració Centelles, SLU

• Serveis Municipals AGBAR

Comissions informatives de les que forma part

• Vocal Comissió informativa de prosperitat, urbanisme i desenvolupament local

• President Comissió informativa de l'àrea de gestió i serveis generals

• Vocal Comissió informativa de l'àrea de mobilitat i medi ambient

• Vocal Comissió especial de comptes

• Vocal Comissió de portaveus

• Vocal Comissió de l'illa Cultural

• President Comissió del Pla de Salut local

Declaració de béns i activitats

« Declaració de béns i activitats »

Per a poder-la consultar en la seva totalitat, cal demanar-la presencialment a l’Ajuntament de Centelles.

Retribucions

Dedicació parcial del 20% (7,5 hores de la jornada laboral setmanal).
Retribució: 10.454,52 €/brut any des de l'1 d'agost de 2023.
« Retribucions »

Formació i experiència professional

Breu CV polític

Regidor de Seguretat ciutadana i Sanitat. 2013 i 2014.
Regidor de Qualitat urbana, ADF, Mobilitat, Sanitat, Gestió piscina i PAFES. Legislatura 2015-2019.

Vinculació amb el teixit social del poble o rodalies

Societat Coral La Violeta i UE Centelles.

Interessos extralaborals

Teatre i viatges.

Darrera actualització: 29 de febrer de 2024