Imprimir Ajuda'ns a millorar Castells Preseguer, Antoni
Antoni Castells Preseguer

Castells Preseguer, Antoni

Data de naixement: 20 de maig de 1962

E-mail: castellspa@diba.cat

Partit polític: PSC-CP

Càrrecs i funcions

• 2n Tinent d'alcalde

• Regidor d'Obres

• Regidor de Sant Pau

• Regidor de Governació

• Regidor de Seguretat

• Regidor d'ADF

• Regidor Serveis municipals (AGBAR, Sociedad general de aguas de Barcelona, S.A.U)

• Regidor de Mobilitat

Comissions informatives de les que forma part

• Vocal Comissió AOT (Àrea d'Ordenació del territori)

• President Comissió INFO AGSG (Àrea de Gestió i Serveis generals)

• Vocal Comissió INFO ADE (Àrea de Desenvolupament Econòmic)

• Vocal Comissió INFO de mobilitat i medi ambient

• Vocal Comissió INFO de participació i transparència

• Vocal Comissió especial de comptes

• Vocal Comissió de la xarxa C17

• Vicepresident Electradistribució, SLU

• Vicepresident Electracomercial, SLU

• Vicepresident Electrageneració Centelles, SLU

• Vicepresident Residència Sant Gabriel

Declaració de béns i acitivitats

« Declaració de béns i activitats »

Per a poder-la consultar en la seva totalitat, cal demanar-la presencialment a l’Ajuntament de Centelles.

Retribucions

Dedicació parcial del 20% (7,5 hores de la jornada laboral setmanal).
Retribució: 9.559,06 €/brut any
« Retribucions »

Formació i experiència professional

Breu CV polític

Regidor de Seguretat ciutadana i Sanitat. 2013 i 2014.
Regidor de Qualitat urbana, ADF, Mobilitat, Sanitat, Gestió piscina i PAFES. Legislatura 2015-2019.

Vinculació amb el teixit social del poble o rodalies

Societat Coral La Violeta i UE Centelles.

Interessos extralaborals

Teatre i viatges.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2021