Imprimir Ajuda'ns a millorar Calendari Fiscal 2024
Dates de pagament Càrrec domiciliació Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES
  02/05/2024 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 02/05/2024 a 05/07/2024 01/07/2024 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT
  01/07/2024 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT
  02/09/2024 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 02/09/2024 a 04/11/2024 04/11/2024 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
de 02/09/2024 a 04/11/2024 04/11/2024 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
de 01/03/2024 a 03/05/2024 02/05/2024 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
de 16/09/2024 a 18/11/2024 04/11/2024 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
de 02/09/2024 a 05/11/2024 04/11/2024 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
de 02/09/2024 a 05/11/2024 04/11/2024 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
de 01/08/2024 a 04/10/2024 01/10/2024 TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM
de 02/09/2024 a 05/11/2024 04/11/2024 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
de 02/09/2024 a 05/11/2024 04/11/2024 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS


Darrera actualització: 11 de desembre de 2023

Informació i tràmits presencials

  • Organisme de Gestió Tributària
  • OFICINA DE VIC
  • C/ Historiador Ramon d'Abadal, 5
  • Edifici El Sucre 08500 VIC
  • Tel. 938 853 673 Fax 938 895 005
  • orgt.vic@diba.es

Tràmits