Imprimir Ajuda'ns a millorar Calendari Fiscal
Dates de pagament Càrrec domiciliació Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES
  02/05/2019 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 01/03/2019 a 04/05/2019 02/05/2019 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  02/07/2019 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 02/05/2019 a 05/07/2019 02/07/2019 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT
de 03/09/2019 a 05/11/2019 02/11/2019 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
de 03/09/2019 a 05/11/2019 02/11/2019 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
de 03/09/2019 a 05/11/2019 02/11/2019 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
de 03/09/2019 a 05/11/2019 02/11/2019 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
de 03/09/2019 a 05/11/2019 02/11/2019 TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM
de 03/09/2019 a 05/11/2019 02/11/2019 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
de 03/09/2019 a 05/11/2019 02/11/2019 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
de 17/09/2019 a 19/11/2019 02/11/2019 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Darrera actualització: 9 de gener de 2019

Informació i tràmits presencials

  • Organisme de Gestió Tributària
  • OFICINA DE VIC
  • C/ Historiador Ramon d'Abadal, 5
  • Edifici El Sucre 08500 VIC
  • Tel. 938 853 673 Fax 938 895 005
  • orgt.vic@diba.es

Tràmits