Imprimir Ajuda'ns a millorar Calendari Fiscal 2020
Dates de pagament Càrrec domiciliació Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES
  04/05/2020 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 02/03/2020 a 02/06/2020 02/06/2020 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  01/07/2020 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 04/05/2020 a 06/07/2020 06/07/2020 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT
de 05/08/2020 a 05/10/2020 01/10/2020 TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM
  01/09/2020 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 04/09/2020 a 05/11/2020 02/11/2020 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
de 04/09/2020 a 05/11/2020 02/11/2020 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
de 04/09/2020 a 05/11/2020 02/11/2020 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
de 04/09/2020 a 05/11/2020 02/11/2020 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
de 04/09/2020 a 05/11/2020 02/11/2020 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
de 04/09/2020 a 05/11/2020 02/11/2020 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
de 18/09/2020 a 18/11/2020 02/11/2020 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Darrera actualització: 22 d'abril de 2020

Informació i tràmits presencials

  • Organisme de Gestió Tributària
  • OFICINA DE VIC
  • C/ Historiador Ramon d'Abadal, 5
  • Edifici El Sucre 08500 VIC
  • Tel. 938 853 673 Fax 938 895 005
  • orgt.vic@diba.es

Tràmits