Imprimir Ajuda'ns a millorar Calendari Fiscal 2022
Dates de pagament Càrrec domiciliació Conceptes que recapta l'ORGT per a l'AJUNTAMENT DE CENTELLES
de 02/05/2022 a 05/07/2022 01/07/2022 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - NO DOMICILIAT
  02/05/2022 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FRACCIÓ - DOMICILIAT
  01/07/2022 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ - DOMICILIAT
  01/09/2022 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ - DOMICILIAT
de 01/09/2022 a 04/11/2022 02/11/2022 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
de 01/09/2022 a 04/11/2022 02/11/2022 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
de 04/03/2022 a 05/05/2022 02/05/2022 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
de 16/09/2022 a 16/11/2022 02/11/2022 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
de 01/09/2022 a 04/11/2022 02/11/2022 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
de 01/09/2022 a 04/11/2022 02/11/2022 TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
de 01/08/2022 a 05/10/2022 03/10/2022 TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM
de 01/09/2022 a 04/11/2022 02/11/2022 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
de 01/09/2022 a 04/11/2022 02/11/2022 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS


Darrera actualització: 25 de gener de 2022

Informació i tràmits presencials

  • Organisme de Gestió Tributària
  • OFICINA DE VIC
  • C/ Historiador Ramon d'Abadal, 5
  • Edifici El Sucre 08500 VIC
  • Tel. 938 853 673 Fax 938 895 005
  • orgt.vic@diba.es

Tràmits