Imprimir Ajuda'ns a millorar Contractes Majors i Menors 2016
CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
Obres 39.322 € Obres CSV
Subministrament 10.732 € Subministrament CSV
TOTAL 50.054 €
Darrera actualització: 20 de novembre de 2018

Registre de contractes