Imprimir Ajuda'ns a millorar Contractes Majors i Menors 2017
CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
Obres 679.077 € Obres CSV
Gestió de serveis públics 323.957 € Serveis i subministraments CSV
TOTAL 1.003.034 €
Darrera actualització: 20 de novembre de 2018

Registre de contractes