Imprimir Ajuda'ns a millorar Contractes Majors i Menors 2018
CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
Obres 127.998 € Obres CSV
Gestió de serveis públics 225.714 € Serveis i subministraments CSV
TOTAL 353.712 €
Darrera actualització: 20 de novembre de 2018

Registre de contractes