Imprimir Ajuda'ns a millorar Contractes Majors i Menors 2019
CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
Obres 78.372 € Obres CSV
Gestió de serveis públics 21.726 € Serveis i subministraments CSV
TOTAL 100.098 €
Darrera actualització: 16 de desembre de 2019

Registre de contractes