Imprimir Ajuda'ns a millorar Convocatòries de personal

Procés selectiu per a la cobertura definitiva per cobrir dues places d’administratiu/iva torn de promoció interna - 2024


Proves selectives per a la cobertura temporal d’una plaça laboral de tècnic/a de joventut i la creació d’una borsa de treball - 2024


Proves selectives per a la provisió temporal d’una plaça de treballador/a social i creació d’una borsa de treball - 2024


Procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça d'oficial administratiu/va a Electradistribució Centelles SLU - 2023


Vigilant municipal - 2024


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022 - Codi 720 i 721 - Tècnic/a Promoció econòmica


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 850 – Conserge escoles


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 852 – Conserge cultura


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 510 – Educador/a social


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 520 – Treballador/a social


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 550 – Treballador/a familiar


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 1140 – Tècnic/a d'informació juvenil, igualtat i habitatge


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 1450 – Aprenent/a Biblioteca


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 153 – Operari/a neteja dependències municipals


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 655 – Vigilant municipal


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 656 – Vigilant municipal


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 1320 – Arxiver/a municipal


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 1121 – Dinamitzador/a juvenil


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 851: Conserge escoles


Procés selectiu cobertura definitiva estabilització 2022- Codi 650: Vigilant municipal


Procés selectiu cobertura definitiva estabilitació 2022 - Codi: 132_Administratiu/va Serveis generals


Bidell o conserge d’equipaments educatius - 2022


Educador/a social - 2022


Arquitecte/a tècnic/a municipal - 2022


Arquitecte/a tècnic/a municipal - 2022 - (plaça deserta)


Administratiu comptable - 2022


Treballador/a social - 2021


Funcionari interí per a la plaça de secretaria - 2021


Funcionari/a interí/na categoria auxiliar administratiu/va per l’OAC - 2021


Arquitecte municipal - 2021


Vigilant municipal - 2021


Tresoreria - 2020


Contractació treballador/a familiar - 2020


Oposició de selecció amb caràcter urgent per a proveir amb caràcter interí el lloc de treball de bidell d’equipaments educatius de Centelles i la creació d’una borsa de treball - 2020


Convocatòria i bases per la selecció d’una plaça laboral de bibliotecari/ària, per cobertura interina, amb adscripció al lloc de treball de Director de la Biblioteca Municipal. - 2020


Concurs-oposició amb caràcter urgent per la selecció de bidell de l'escola Xoriguer i la creació d'una borsa de treball - 2019


Contractació treballador/a familiar - 2018


Contractació d’auxiliar de biblioteca per substitució de baixa per maternitat - 2018


Contractació d’un/a dinamitzador/a de l’Espai Jove - 2018


Contractació d'interventor/a - 2018


Contractació d'un/a auxiliar de vigilant municipal - 2018


Concurs-oposició per a la selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva a Electracomercial Centelles - 2018


Contractació administratiu/iva - 2018


Contractació administratiu/iva - 2017


Contractació bibliotecari/ària - 2017


Concurs-oposició per a la selecció d'una plaça d'auxiliar de policia local - 2017


Històric de convocatòries de personal


Darrera actualització: 14 de maig de 2024

Més informació

També et pot interessar