Imprimir Ajuda'ns a millorar Cost de les campanyes institucionals

Durant el 1r semestre de 2016, l’Ajuntament de Centelles ha destinat 31.016,12 euros a campanyes de publicitat institucional, desglossades de la següent manera:

1r semestre de 2016


CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Publicació d'anuncis oficials 9.431,78 € General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 1.036,62 € Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 5.012,43 € Promoció econòmica CSV
CULTURA:
- Premsa 6.878,37 € Premsa CSV
- Cultura 8.656,92 € Cultura CSV
TOTAL 31.016,12 €
Darrera actualització: 21 de març de 2018