Imprimir Ajuda'ns a millorar Cost de les campanyes institucionals

Durant el 2n semestre de 2016, l’Ajuntament de Centelles ha destinat 50.848,11 euros a campanyes de publicitat institucional, desglossades de la següent manera:

2n semestre de 2016


CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Publicació d'anuncis oficials 16.692,57 € General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 3.998,67 € Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 10.380,39 € Promoció econòmica CSV
CULTURA:
- Premsa 5.586,88 € Premsa CSV
- Cultura 14.189,60 € Cultura CSV
TOTAL 50.848,11 €
Darrera actualització: 21 de març de 2018