Imprimir Ajuda'ns a millorar Cost de les campanyes institucionals

De gener a juny de 2017, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 43.582,08 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:

1r semestre de 2017


CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Publicació d'anuncis oficials 5.774,24 € General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 5.693,44 € Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 5.632,21 € Promoció econòmica CSV
CULTURA:
- Premsa 11.415,29 € Premsa CSV
- Cultura 15.066,90 € Cultura CSV
TOTAL 43.582,08 €
Darrera actualització: 21 de març de 2018