Imprimir Ajuda'ns a millorar Cost de les campanyes institucionals

De juliol a desembre de 2017, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 41.105,47 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:

2n semestre de 2017


CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Publicació d'anuncis oficials 19.727,61 € General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 3.449,15 € Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 8.561,7 € Promoció econòmica CSV
CULTURA: 9.367,01 € Cultura CSV
TOTAL 41.105,47 €
Darrera actualització: 21 de març de 2018