Imprimir Ajuda'ns a millorar Cost de les campanyes institucionals

De gener a juny de 2018, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 43.489,31 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:

1r semestre de 2018


CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
GENERAL: Publicació d'anuncis oficials 13.981,96 € General CSV
DIFUSIÓ: Butlletí municipal, notes de premsa 3.958,63 € Difusió CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA: Difusió de fires 5.167,68 € Promoció econòmica CSV
CULTURA: 20.381,04 € Cultura CSV
TOTAL 43.489,31 €
Darrera actualització: 7 de setembre de 2018