Imprimir Ajuda'ns a millorar Cost de les campanyes institucionals

De juliol a desembre de 2019, l'Ajuntament de Centelles ha destinat 78.661,14 euros a campanyes institucionals desglossades de la següent manera:

2n semestre de 2019


CONCEPTE IMPORT DADES OBERTES (CSV)
CULTURA 19.206,38 € Cultura CSV
PROMOCIÓ ECONÒMICA 30.549,46 € Promoció econòmica CSV
BUTLLETINS ELECTRÒNICS 21.016,33 € Butlletins electrònics CSV
ATENCIÓ CIUTADANA 7.888,97 € Atenció ciutadana CSV
TOTAL 78.661,14 €
Darrera actualització: 17 d'agost de 2020