Imprimir Ajuda'ns a millorar Inventari

El patrimoni municipal és el conjunt de béns, drets i accions que pertanyen a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Centelles té un Inventari general que inclou els béns, drets i obligacions de de l’ens i els afectes al patrimoni històrico-artístic. En la mateixa línia, la Residència Sant Gabriel té un inventari que inclou els béns, drets i obligacions de l’ens local.

Es poden consultar a continuació:


Inventari de l'Ajuntament de Centelles - 2019
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Resum per comptes d'immobilitzat
Resum per classificacions
Resum per situacions patrimonials
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació 2
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes 2
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 2
Inventari de la Residència Sant Gabriel de Centelles - 2019
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Resum per classificacions i comptes d'immobilitzats
Resum per classificacions
Resum per situacions patrimonials
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació 2
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes 2
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 2
Inventari de l'Ajuntament de Centelles - 2018
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Resum per comptes d'immobilitzat
Resum per classificacions
Resum per situacions patrimonials
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes 2
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 2
Inventari de la Residència Sant Gabriel de Centelles - 2018
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Resum per classificacions i comptes d'immobilitzats
Resum per classificacions
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació
Inventari de l'Ajuntament de Centelles - 2017
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Resum per classificacions
Resum per comptes d'immobilitzat
Resum per situacions patrimonials
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes (Resum d'operacions)
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe (Resum d'operacions)
Rectificació de l’inventari, ampliació de capital de la societat mercantil Electradistribució de Centelles SLU
Inventari de la Residència Sant Gabriel de Centelles - 2017
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Resum per classificacions i comptes d'immobilitzats
Resum per classificacions
Resum per situacions patrimonials
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes 2
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 2
Inventari de l'Ajuntament de Centelles - 2016
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Llibre C: Els afectes al patrimoni historico-artistic
Resum per classificacions i comptes d’immobilitzat
Resum per classificacions
Resum per comptes d'immobilitzat
Resum per situacions patrimonials
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe
Inventari de la Residència Sant Gabriel de Centelles - 2016
Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’ens local
Resum per classificacions i comptes d'immobilitzats
Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes d'immobilitzat
Resum per classificacions
Resum per situacions patrimonials
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per classificació 2
Informe anual de rectificació de l'inventari per comptes
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 1
Informe anual de rectificació de l'inventari per llibre, epígraf, subepígrafe 2
Inventari de l'Ajuntament de Centelles - 2015
Rectificació inventari de béns any 2015
Certificat rectificació inventari 2015
Inventari de l'Ajuntament de Centelles - 2014
Rectificació inventari de béns any 2014
Certificat rectificació inventari 2014


Darrera actualització: 17 d'agost de 2020

Més informació

Relacionat