Imprimir Ajuda'ns a millorar Històric període mitjà de pagament
SEGON TRIMESTRE 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 10,53
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 1,94 212,45 12
OAL Residència Sant Gabriel 0 0 0

Glossari econòmic

- Ràtio d’operacions pagades: indica el nombre de dies, de mitjana, en què l’Ajuntament ha realitzat el pagament als proveïdors durant el trimestre analitzat.

- Ràtio d’operacions pendents: indica l’antiguitat, de mitjana, de les factures pendents de pagament a la fi del trimestre analitzat.

- Període Mitjà de Pagament (PMP): és la mitjana entre ambdues ràtios, calculada segons la següent fórmula:
PMP = (ràtio d’operacions pagades*import total de pagaments realitzats+ràtio d’operacions pendents*import total de pagaments pendents) / (import total de pagaments realitzats+import total de pagaments pendents)

Dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Període Mitjà de Pagament d'acord amb el Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol que estableix la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques, les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i la seva publicació en el portal web de la corporació local, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Històric


Font gràfic: MINHAP


PRIMER TRIMESTRE 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 14,39
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 14,59 96,16 15,04
OAL Residència Sant Gabriel 1,45 0 1,45

QUART TRIMESTRE 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 5,69
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 5,61 9,97 6,06
OAL Residència Sant Gabriel 0 0 0

TERCER TRIMESTRE 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 5,95
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 5,86 75,44 6,65
OAL Residència Sant Gabriel 1,28 0 1,28

SEGON TRIMESTRE 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 4,46
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 2,61 49,63 4,58
OAL Residència Sant Gabriel 3,28 0 3,28

PRIMER TRIMESTRE 2019
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 13,16
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 14,32 90,03 15,25
OAL Residència Sant Gabriel 1,26 0 1,26

QUART TRIMESTRE 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 3,94
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 1,16 9,62 4,2
OAL Residència Sant Gabriel 0 28 0

TERCER TRIMESTRE 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 4,53
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 4,51 22,24 5,13
OAL Residència Sant Gabriel 0 0 0

SEGON TRIMESTRE 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -1,97
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 2,14 181 2,25
OAL Residència Sant Gabriel 0 0 0

PRIMER TRIMESTRE 2018
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -1,54
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 2,76 -10,21 0,99
OAL Residència Sant Gabriel -23,38 0,00 -23,38

QUART TRIMESTRE 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,72
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 1,32 -6,69 -3,15
OAL Residència Sant Gabriel -24,44 -28,13 -25,17

TERCER TRIMESTRE 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -2,38
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 1,37 -10,64 -0,54
OAL Residència Sant Gabriel -24,25 0 -24,25

SEGON TRIMESTRE 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,74
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 1,26 -16,38 -3,79
OAL Residència Sant Gabriel -21,73 5,31 -21,69


PRIMER TRIMESTRE 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -4,26
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles -1,26 -10,78 -2,95
OAL Residència Sant Gabriel -13,58 46,15 -12,40


QUART TRIMESTRE 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,28
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 0,25 -12,46 -2,47
OAL Residència Sant Gabriel -20,79 -23,33 -21,76


TERCER TRIMESTRE 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -4,31
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles -0,25 -8,54 -1,61
OAL Residència Sant Gabriel -24,90 -7,00 -24,88


SEGON TRIMESTRE 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -3,32
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 1,67 -10,96 -0,99
OAL Residència Sant Gabriel -18,05 0 -18,05


PRIMER TRIMESTRE 2016
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -6,43
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles -2,76 -9,10 -3,92
OAL Residència Sant Gabriel -21,48 0 -21,48


QUART TRIMESTRE 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -4,45
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 2,08 -17,48 -1,95
OAL Residència Sant Gabriel -20,05 -30 -22,94


TERCER TRIMESTRE 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,11
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles -1,96 -7,70 -3,71
OAL Residència Sant Gabriel -16,37 -20,56 -16,60
SEGON TRIMESTRE 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -3,21
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 2,25 -12,66 -0,25
OAL Residència Sant Gabriel -21,89 -16,00 -21,88


PRIMER TRIMESTRE 2015
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -8,88
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles -4,47 -18,32 -7,25
OAL Residència Sant Gabriel -22,85 -12,00 -21,16


QUART TRIMESTRE 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -9,48
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles -5,08 -18,18 -8,07
OAL Residència Sant Gabriel -17,83 -30,00 -21,33


TERCER TRIMESTRE 2014
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -9,59
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles -5,87 -24,42 -8,81
OAL Residència Sant Gabriel -18,28 0 -18,28

Darrera actualització: 17 d'agost de 2020

Més informació