Imprimir Ajuda'ns a millorar Junta de Govern

Descripció

Els articles 2.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la Junta de Govern Local ha d'existir en tots els municipis on la població sigui superior a 5.000 habitants. Les seves funcions són les que delega el Ple Municipal i l'alcalde.

Composició

La Junta està formada per l'alcalde Josep Paré Aregall i tots els tinents alcaldes: Josep Arisa, Antoni Castells, Neus Verdaguer i Víctor Barquer. La resta de regidors, Anna Chávez, Victor López i Mª Carme Sayós, que no són membres de la Junta, poden ser convidats per l'alcalde per assistir-hi amb veu però sense vot.

Les actes

Els extractes dels acords de la Junta de Govern compleixen els requisits de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Per aquest motiu, es publica l'extracte, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les actes originals les custodia la secretaria de l'Ajuntament de Centelles i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir.

Competències

Segons l’article 23 de la Llei 7/85, la Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Convocatòries i actes

Juntes de govern 2021
21 de juliol de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 21/07/2021
7 de juliol de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 07/07/2021 Extracte acta Junta de govern 07/07/2021
14 de juny de 2021 Sessió extraordinària Convocatòria 14/06/2021 Extracte acta Junta de govern 14/06/2021
2 de juny de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 02/06/2021 Extracte acta Junta de govern 02/06/2021
19 de maig de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 19/05/2021 Extracte acta Junta de govern 19/05/2021
5 de maig de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 05/05/2021 Extracte acta Junta de govern 05/05/2021
21 d'abril de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 21/04/2021 Extracte acta Junta de govern 21/04/2021
7 d'abril de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 07/04/2021 Extracte acta Junta de govern 07/04/2021
17 de març de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 17/03/2021 Extracte acta Junta de govern 17/03/2021
3 de març de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 03/03/2021 Extracte acta Junta de govern 03/03/2021
17 de febrer de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 17/02/2021 Extracte acta Junta de govern 17/02/2021
20 de gener de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 20/01/2021 Extracte acta Junta de govern 20/01/2021
13 de gener de 2021 Sessió extraordinària Convocatòria 13/01/2021 Extracte acta Junta de govern 13/01/2021
Juntes de govern 2020
16 de desembre de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 16/12/2020 Extracte acta Junta de govern 16/12/2020
2 de desembre de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 2/12/2020 Extracte acta Junta de govern 2/12/2020
18 de novembre de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 18/11/2020 Extracte acta Junta de govern 18/11/2020
4 de novembre de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 4/11/2020 Extracte acta Junta de govern 4/11/2020
7 d'octubre de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 7/10/2020 Extracte acta Junta de govern 7/10/2020
17 de setembre de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 17/09/2020 Extracte acta Junta de govern 17/09/2020
2 de setembre de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 02/09/2020 Extracte acta Junta de govern 02/09/2020
17 de juny de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 17/06/2020 Extracte acta Junta de govern 17/06/2020
3 de juny de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 03/06/2020 Extracte acta Junta de govern 03/06/2020
20 de maig de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 20/05/2020 Extracte acta Junta de govern 20/05/2020
6 de maig de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 06/05/2020 Extracte acta Junta de govern 06/05/2020
29 d'abril de 2020 Sessió extraordinària Convocatòria 29/04/2020 Extracte acta Junta de govern 29/04/2020
4 de març de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 04/03/2020 Extracte acta Junta de govern 04/03/2020
19 de febrer de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 19/02/2020 Extracte acta Junta de govern 19/02/2020
5 de febrer de 2020 Sessió ordinària Convocatòria 05/02/2020 Extracte acta Junta de govern 05/02/2020
8 de gener de 2020 Sessió extraordinària Convocatòria 08/01/2020 Extracte acta Junta de govern 08/01/2020

Darrera actualització: 4 d'octubre de 2021

Calendari 2021

Relacionat