Imprimir Ajuda'ns a millorar Junta de Govern

Descripció

Els articles 2.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la Junta de Govern Local ha d'existir en tots els municipis on la població sigui superior a 5.000 habitants. Les seves funcions són les que delega el Ple Municipal i l'alcalde.

Composició

La Junta està formada per l'alcalde Josep Paré Aregall i tots els tinents alcaldes. Tota la resta de regidors que no són membres de la Junta, poden ser convidats per l'alcalde per assistir-hi amb veu però sense vot.

Les actes

Els extractes dels acords de la Junta de Govern compleixen els requisits de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Per aquest motiu, es publica l'extracte, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les actes originals les custodia la secretaria de l'Ajuntament de Centelles i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir.

Competències

Segons l’article 23 de la Llei 7/85, la Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Convocatòries i actes

Juntes de govern 2020
8 de gener de 2020 Sessió extraordinària Convocatòria 08/01/2020
Juntes de govern 2019
4 desembre de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 04/12/2019
27 de novembre de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria 27/11/2019
20 de novembre de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 20/11/2019 Extracte acta Junta de govern 20/11/2019
6 de novembre de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 06/11/2019
18 de setembre de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 18/09/2019 Extracte acta Junta de govern 18/09/2019
4 de setembre de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 04/09/2019 Extracte acta Junta de govern 04/09/2019
17 de juliol de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 17/07/2019 Extracte acta Junta de govern 17/07/2019
5 de juny de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 05/06/2019 Extracte acta Junta de govern 05/06/2019
22 de maig de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 22/05/2019 Extracte acta Junta de govern 22/05/2019
24 d'abril de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 24/04/2019 Extracte acta Junta de govern 24/04/2019
27 de març de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 27/03/2019 Extracte acta Junta de govern 27/03/2019
13 de març de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 13/03/2019 Extracte acta Junta de govern 13/03/2019
27 de febrer de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 27/02/2019 Extracte acta Junta de govern 27/02/2019
13 de febrer de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 13/02/2019 Extracte acta Junta de govern 13/02/2019
30 de gener de 2019 Sessió ordinària Convocatòria 30/01/2019 Extracte acta Junta de govern 30/01/2019
15 de gener de 2019 Sessió extraordinària Convocatòria 15/01/2019 Extracte acta Junta de govern 15/01/2019
Juntes de govern 2018
12 de desembre de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria 12/12/2018 Extracte acta Junta de govern 12/12/2018
29 de novembre de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria 29/11/2018 Extracte acta Junta de govern 29/11/2018
15 de novembre de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 15/11/2018 Extracte acta Junta de govern 15/11/2018
30 d'octubre de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria 30/10/2018 Extracte acta Junta de govern 30/10/2018
23 d'octubre de 2018 Sessió extraordinària Convocatòria 23/10/2018 Extracte acta Junta de govern 23/10/2018
20 de setembre de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 20/09/2018 Extracte acta Junta de govern 20/09/2018
6 de setembre de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 06/09/2018 Extracte acta Junta de govern 06/09/2018
16 d'agost de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 16/08/2018 Extracte acta Junta de govern 16/08/2018
7 de juny de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 07/06/2018 Extracte acta Junta de govern 07/06/2018
17 de maig de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 17/05/2018 Extracte acta Junta de govern 17/05/2018
3 de maig de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 03/05/2018 Extracte acta Junta de govern 03/05/2018
19 d'abril de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 19/04/2018 Extracte acta Junta de govern 19/04/2018
5 d'abril de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 05/04/2018 Extracte acta Junta de govern 05/04/2018
15 de març de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 15/03/2018 Extracte acta Junta de govern 15/03/2018
1 de març de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 01/03/2018 Extracte acta Junta de govern 01/03/2018
15 de febrer de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 15/02/2018 Extracte acta Junta de govern 15/02/2018
1 de febrer de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 01/02/2018 Extracte acta Junta de govern 01/02/2018
18 de gener de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 18/01/2018 Extracte acta Junta de govern 18/01/2018
4 de gener de 2018 Sessió ordinària Convocatòria 04/01/2018 Extracte acta Junta de govern 04/01/2018
Juntes de govern 2017
4 de desembre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria 04/12/2017 Extracte acta Junta de govern 04/12/2017
16 de novembre de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 16/11/2017 Extracte acta Junta de govern 16/11/2017
2 de novembre de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 02/11/2017 Extracte acta Junta de govern 02/11/2017
19 d'octubre de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 19/10/2017 Extracte acta Junta de govern 19/10/2017
4 d'octubre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria 4/10/2017 Extracte acta Junta de govern 04/10/2017
21 de setembre de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 21/09/2017 Extracte acta Junta de govern 21/09/2017
14 de setembre de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria 14/09/2017 Extracte acta Junta de govern 14/09/2017
24 de juliol de 2017 Sessió extraordinària Convocatòria 24/07/2017 Extracte acta Junta de govern 24/07/2017
6 de juliol de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 06/07/2017 Extracte acta Junta de govern 06/07/2017
15 de juny de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 15/06/2017 Extracte acta Junta de govern 15/06/2017
1 de juny de 2017 Sessió ordinària Extracte acta Junta de govern 01/06/2017
18 de maig de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 18/05/2017 Extracte acta Junta de govern 18/05/2017
4 de maig de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 04/05/2017 Extracte acta Junta de govern 04/05/2017
20 d'abril de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 20/04/2017 Extracte acta Junta de govern 20/04/2017
6 d'abril de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 06/04/2017 Extracte acta Junta de govern 6/04/2017
16 de març de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 16/03/2017 Extracte acta Junta de govern 16/03/2017
2 de març de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 02/03/2017 Extracte acta Junta de govern 02/03/2017
16 de febrer de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 16/02/2017 Extracte acta Junta de govern 16/02/2017
2 de febrer de 2017 Sessió Ordinària Convocatòria 02/02/2017 Extracte acta Junta de govern 2/02/2017
19 de gener de 2017 Sessió ordinària Convocatòria 19/01/2017 Extracte acta Junta de govern 19/01/2017
Juntes de govern 2016
15 de desembre 2016 Sessió ordinària Convocatòria 15/12/2016 Extracte acta Junta de govern 15/12/2016
1 de desembre 2016 Sessió ordinària Convocatòria 01/12/2016 Extracte acta Junta de govern 01/12/2016
17 de novembre de 2016 Sessió ordinària Convocatòria 17/11/2016 Extracte acta Junta de govern 17/11/2016
3 de novembre de 2016 Sessió ordinària Convocatòria 03/11/2016 Extracte acta Junta de govern 03/11/2016
19 d'octubre de 2016 Sessió ordinària Convocatòria Extracte acta Junta de govern
15 de setembre de 2016 Sessió ordinària Convocatòria 15/09/2016
7 de juliol de 2016 Sessió ordinària Convocatòria 7/07/2016
16 de juny de 2016 Sessió ordinària Convocatòria 16/06/2016
2 de juny de 2016 Sessió ordinària Convocatòria 02/06/2016
Junta de govern 2015
21 d'abril de 2015 Sessió extraordinària Convocatòria 21/04/2015

Darrera actualització: 22 de gener de 2020

Calendari 2020