Imprimir Ajuda'ns a millorar Junta de Govern

Descripció

Els articles 2.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la Junta de Govern Local ha d'existir en tots els municipis on la població sigui superior a 5.000 habitants. Les seves funcions són les que delega el Ple Municipal i l'alcalde.

Composició

La Junta està formada per l'alcalde Josep Paré Aregall i tots els tinents alcaldes: Josep Arisa, Antoni Castells, Neus Verdaguer i Víctor Barquer. La resta de regidors, Anna Chávez, Victor López i Mª Carme Sayós, que no són membres de la Junta, poden ser convidats per l'alcalde per assistir-hi amb veu però sense vot.

Les actes

Els extractes dels acords de la Junta de Govern compleixen els requisits de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Per aquest motiu, es publica l'extracte, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les actes originals les custodia la secretaria de l'Ajuntament de Centelles i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir.

Competències

Segons l’article 23 de la Llei 7/85, la Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Convocatòries i actes

Juntes de govern 2022
6 de juliol de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 06/07/2022
15 de juny de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 15/06/2022
1 de juny de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 01/06/2022
18 de maig de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 18/05/2022 Extracte acta Junta de govern 18/05/2022
5 de maig de 2022 Sessió extraordinària Convocatòria 05/05/2022 Extracte acta Junta de govern 05/05/2022
20 d'abril de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 20/04/2022 Extracte acta Junta de govern 20/04/2022
6 d'abril de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 06/04/2022 Extracte acta Junta de govern 06/04/2022
16 de març de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 16/03/2022 Extracte acta Junta de govern 16/03/2022
2 de març de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 02/03/2022 Extracte acta Junta de govern 02/03/2022
16 de febrer de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 16/02/2022 Extracte acta Junta de govern 16/02/2022
9 de febrer de 2022 Sessió extraordinària Convocatòria 09/02/2022 Extracte acta Junta de govern 09/02/2022
20 de gener de 2022 Sessió ordinària Convocatòria 20/01/2022 Extracte acta Junta de govern 20/01/2022
Juntes de govern 2021
15 de desembre de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 15/12/2021 Extracte acta Junta de govern 15/12/2021
1 de desembre de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 01/12/2021 Extracte acta Junta de govern 01/12/2021
17 de novembre de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 17/11/2021 Extracte acta Junta de govern 17/11/2021
10 de novembre de 2021 Sessió extraordinària Convocatòria 10/11/2021 Extracte acta Junta de govern 10/11/2021
20 d'octubre de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 20/10/2021 Extracte acta Junta de govern 20/10/2021
6 d'octubre de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 06/10/2021 Extracte acta Junta de govern 06/10/2021
16 de setembre de 2021 Sessió extraordinària Convocatòria 16/09/2021 Extracte acta Junta de govern 16/09/2021
21 de juliol de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 21/07/2021 Extracte acta Junta de govern 27/07/2021
7 de juliol de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 07/07/2021 Extracte acta Junta de govern 07/07/2021
14 de juny de 2021 Sessió extraordinària Convocatòria 14/06/2021 Extracte acta Junta de govern 14/06/2021
2 de juny de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 02/06/2021 Extracte acta Junta de govern 02/06/2021
19 de maig de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 19/05/2021 Extracte acta Junta de govern 19/05/2021
5 de maig de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 05/05/2021 Extracte acta Junta de govern 05/05/2021
21 d'abril de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 21/04/2021 Extracte acta Junta de govern 21/04/2021
7 d'abril de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 07/04/2021 Extracte acta Junta de govern 07/04/2021
17 de març de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 17/03/2021 Extracte acta Junta de govern 17/03/2021
3 de març de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 03/03/2021 Extracte acta Junta de govern 03/03/2021
17 de febrer de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 17/02/2021 Extracte acta Junta de govern 17/02/2021
20 de gener de 2021 Sessió ordinària Convocatòria 20/01/2021 Extracte acta Junta de govern 20/01/2021
13 de gener de 2021 Sessió extraordinària Convocatòria 13/01/2021 Extracte acta Junta de govern 13/01/2021

Darrera actualització: 12 de setembre de 2022

Calendari 2022

Relacionat