Imprimir Ajuda'ns a millorar Òrgans de govern

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l'administració municipal són:

  • L'alcaldia
  • Els/les tinents/es alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • La comissió informativa / comissions informatives (Junta de Portaveus)
  • La Comissió Especial de Comptes
  • El Ple de la Corporació

RELACIÓ D'ÒRGANS DE GOVERN, FUNCIONS I PERSONES AL CÀRREC

EMPRESES MUNICIPALS

Electradistribució Centelles, SLU

Electracomercial Centelles, SLU

Electrageneració Centelles, SLU

SERVEIS MUNICIPALS

  • AGBAR, Sociedad general de aguas de Barcelona, S.A.U.
  • Neteja i escombraries
Organigrama de l'Ajuntament de Centelles

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL

CONSORCI LOCALRET

OSONA TURISME

XARXA C-17

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL D'OSONA (ADF)

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÓS

CENTRE D’ART EL MARÇÓ VELL

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

FUNDACIÓ CONSELL ESPORTIU D'OSONA

FUNDACIÓ PRIVADA OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

AGENDA 2030

XARXA SERVEIS LOCALS D'HABITATGE

CENTELLES FORMACIÓ I CONEIXEMENT SLU

CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS DE CENTELLES

PACTE D'ALCALDES PEL CLIMA I L'ENERGIA

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCATIVES

NIU D'INFANTS

Darrera actualització: 17 d'abril de 2024