Imprimir Ajuda'ns a millorar Òrgans de govern

Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l'administració municipal són:

  • L'alcaldia
  • Els/les tinents/es alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • La comissió informativa / comissions informatives (Junta de Portaveus)
  • La Comissió Especial de Comptes
  • El Ple de la Corporació

RELACIÓ D'ÒRGANS DE GOVERN, FUNCIONS I PERSONES AL CÀRREC

Organigrama de l'Ajuntament de Centelles

EMPRESES MUNICIPALS

Electradistribució, SLU

Electracomercial, SLU

SERVEIS MUNICIPALS

  • Sorea, SA
  • Neteja i escombraries

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL RESIDÈNCIA SANT GABRIEL

FUNDACIÓ PRIVADA OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

CENTRE D’ART EL MARÇÓ VELL

CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Darrera actualització: 21 de març de 2018