Imprimir Ajuda'ns a millorar Pla de mesures antifrau i codi ètic


L’article 22 de Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, obliga als beneficiaris dels fons a establir totes les mesures adequades per a protegir els interessos financers de la Unió, en particular en el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.
Per tal de donar compliment a aquest mandat, l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre de 2021, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el seu article 6 estableix l’obligació dels organismes executors de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Pla de mesures antifrau

En el Ple del passat 27 d juliol de 2022 es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament, així com la Declaració Institucional per al compromís efectiu pel reforç dels mecanismes d'integritat, i més concretament en el desplegament de les mesures que siguin necessàries per combatre eficaçment les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

» Pla de Mesures Antifrau
» Declaració institucional

Codi de conducta d'alts càrrecs

L'objectiu principal de l'aprovació d'un codi de conducta és establir els principis ètics i de bon govern que han de servir com a guia per l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals, així com les normes de conducta que se'n deriven. El document es basa en compromisos generals relacionats amb els conflictes d'interessos i de relació amb la ciutadania.
Amb aquesta voluntat l'ajuntament de Centelles ha aprovat el seu codi de conducta en sessió plenària ordinària el 24 de març de 2021.

» Codi de conducta dels alts càrrecs

Darrera actualització: 28 de setembre de 2023