Imprimir Ajuda'ns a millorar Subvencions als grups polítics

Cada grup polític disposarà d’una dotació econòmica en concepte de despeses de funcionament. L’import es calcularà en funció del nombre de membres de cadascun d'ells i les quantitats es lliuraran de forma mensual, d’acord amb la taula següent:

Subvencions a grups polítics: PSC-CP, ARA junts per Centelles i CIU (actualment PDeCAT)

Preu/mensual
Grups polítics (20€/regidor) 260€


Aprovat en el Ple 2-7-2015

Darrera actualització: 23 de març de 2023