Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Inscripció a cursos, activitats, tallers i casals

Descripció

Aquest tràmit permet inscriure's a alguna de les activitats, cursos, tallers o casals que organitza l'Ajuntament.


Preu

Segons l'activitat.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

En funció de l'activitat, en el període que es concreti.


Termini de sol·licitud

En funció de l'activitat, en el termini que es concreti.


Requisits a complir

Cal complir els requisits específics de cada activitat.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Electrònicament: a publicar segons cada activitat.


Documentació que cal aportar

El document a aportar en tots els casos és: Document 1.
Addicionalment, i segons el cas, cal aportar la documentació complementària que s'exigeixi.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les de les Administracions Públiques de Catalunya.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Més informació