Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Petició del servei d'orientació i inserció laboral

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar hora d'entrevista amb el servei d'orientació i inserció laboral.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir el requisit següent:
1. Ser població activa (major de 16 anys i menor de 65).


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica. Demanar cita prèvia.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Si se'n disposa, és recomanable aportar l'Informe de vida laboral.
3. Si se'n disposa, és recomanable aportar el Currículum vitae i fotografia recent.
4. Document de cessió de dades.
5. Document de confidencialitat.


Tràmit pas a pas

1. Cita prèvia per a fer l’entrevista i cedir les dades per la llei de protecció de dades.
2. Entrevista.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Oficina de Promoció Econòmica
  • C/ Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles
  • Telèfon: 938 811 257
  • Cal demanar cita prèvia

Més informació