Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Assessorament a persones emprenedores

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a totes aquelles persones que tinguin un projecte o una idea empresarial i vulguin portar-la a terme.
L'assessorament a persones emprenedores té com a objectiu principal promoure, afavorir, impulsar i donar suport al desenvolupament d'iniciatives empresarials, a través de la informació sobre creació d’empreses, l'assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa, suport en la recerca de recursos (ajuts i subvencions), realització de sessions i tallers formatius, etc.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica.
• Telefònicament.
• Per correu electrònic.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF).
2. Document de cessió de dades.
3. Document de confidencialitat.


Tràmit pas a pas

1. Cita prèvia per a fer l’entrevista.
2. Signatura LOPD.
3. Assessorament personalitzat en la creació i consolidació empresarial


Termini de resolució

Es dóna resposta en 48 hores.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 18 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • ’Oficina de Promoció Econòmica
  • C9 Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles

Tramitació telefònica

  • Tel. 938 811 257

Tramitació electrònica

Més informació