Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Assessorament i intermediació laboral per a empreses

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei d'assessorament (en diverses matèries, per exemple, desenvolupament, nous mercats, subvencions, productes, normativa, etc) o d'intermediació laboral destinat a empreses.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica. Demanar cita prèvia presencial o telefònicament.


Documentació que cal aportar

No es requereix aportar cap documentació.

Tràmit pas a pas

1. Cita prèvia per a fer l’entrevista.
2. Cessió de les dades per la llei de protecció de dades.
3. Descripció del perfil laboral sol·licitat.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Oficina de Promoció Econòmica
  • C/ Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles
  • Tel. 938 811 257
  • Demanar cita prèvia presencial o telefònicament.

Més informació