Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Assessorament reempresa

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei tan a aquelles persones que tenen una empresa i la volen cedir com a aquelles persones que volen agafar un negoci que està en ple funcionament.


Preu

Gratuït


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l’any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. En el cas de les empreses cedents han d’estar en ple funcionament.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Oficina de promoció econòmica.
• Telefònicament.
• Per correu electrònic.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport).
2. Cessió de dades / confidencialitat.
3. Documentació específica de les empreses.


Tràmit pas a pas

1. Cita prèvia.
2. Entrevista.
3. Signatura LOPD.
4. Tràmits corresponents a la recopilació d’informació, documentació i assessorament del servei Reempresa.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 19 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Oficina de promoció econòmica
  • C/ Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles
  • Tel. 938 811 257
  • Demanar cita prèvia presencial o telefònicament.

Tramitació electrònica

Tramitació telefònica

  • Tel. 938 811 257

Més informació