Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Factura electrònica

Descripció

Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Centelles i la Residència Sant Gabriel.
El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, eina que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.


Preu

Gratuït


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l'Ajuntament de Centelles i la Residència Sant Gabriel.


Període de l’any que es pot presentar

En qualsevol moment. La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l’Ajuntament de Centelles i de la Residència Sant Gabriel el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Ser empresa i/o professional proveïdor de l'Ajuntament de Centelles o de la Residència Sant Gabriel.


Com sol·licitar el tràmit

Telemàticament


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 34/2010 de 5 d'agost, Contractes del sector públic.

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.


Més informació

Per més informació sobre la factura electrònica Facturae: www.facturae.es

La presentació de factures electròniques es realitza a través d'e.FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.


Documentació

Manual d’usuari de la bústia de lliurament e.FACT


A tenir en compte

L’Agència Tributaria (AEAT) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), usen el format XML donat per l’estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format ‘Facturae’.

Servei de validació de documents electrònics: A través d’aquest servei de validació emès per l’Agència Catalana de Certificació i d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 desembre, es poden verificar els documents signats amb signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la firma manuscrita amb els consignats en paper: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp


Darrera actualització: 18 de juny de 2019

Més informació

Tramitació online